Deel de Welvaart

Het gaat goed met Nederland,
maar niet met iedereen!

Deel de Welvaart isĀ een initiatief van leden van D66.
De missie is om een visie op een rechtvaardige inkomensverdeling te ontwikkelen,

waarin armoede, kansenongelijkheid en tweedeling in de maatschappij worden teruggedrongen.