Agenda

Bijeenkomst Deel de Welvaart maandagavond 13 maart 2023 in Bussum

2

Leden en geïnteresseerden van Deel de Welvaart zijn van harte welkom 13 maart as. in het Remonstrantse Kerkgebouw in Bussum vlakbij het station Naarden/Bussum. We beginnen onze bespreking 19.30 met inloop vanaf 19.00 uur. 

 

De agenda zal worden toegezonden naar iedereen die op de mailinglijst van Deel de Welvaart staat en andere geïnteresseerden. In ieder geval zullen we uitgebreid aandacht besteden aan de interessante ontwikkelingen mbt het basisinkomen. O.a. is Alexander de Roo (voorzitter van de Vereniging Basisinkomen) aanwezig. Hij zal ons informeren over de stand van zaken in Nederland en internationaal. 

 

Vrijdagavond 31 maart gaan we in Nijmegen in samenwerking met de lokale D66-afdeling in gesprek met D66-leden over het basisinkomen. Dit is de kick-off van wat hopelijk de eerste van een serie bijeenkomsten over het basisinkomen wordt bij D66-afdelingen. De presentatie daarvoor zullen we deze avond bespreken. 

 

Ook zullen we enkele mogelijke moties bespreken die wij aan het D66-congres 13 mei as. willen voorleggen.el de Welvaart" samen met

Discussie over het basisinkomen vrijdagavond 31 maart 2023 in Nijmegen

 

Vrijdagavond  31 maart as. organiseert de afdeling Rijk van Nijmegen in samenwerking met Deel de Welvaart een avond over het basisinkomen. Lokatie is Café Daen op de markt in Nijmegen.

 

Het basisinkomen wordt gepresenteerd en er is veel ruimte voor vragen, opmerkingen en discussie over het basisinkomen. We bespreken vragen als: in hoeverre draagt het bij aan sociaal-economische rechtvaardigheid? Gaat het ons huidige complexe sociale zekerheids- en belastingstelsel vervangen? Kunnen we met het basisinkomen (kansen)ongelijkheid en armoede terugdringen en arbeid beter laten lonen? In het verkiezingsprogramma van D66 is het basisinkomen opgenomen in de vorm van negatieve inkomstenbelasting ter hoogte van het sociaal minimum. Maar hoe gaan we dit realiseren en welke stappen wil onze Tweede Kamerfractie hiervoor nemen? Hoe kunnen wij daarbij helpen?

 

Deel de Welvaart wil graag deze discussie voeren bij diverse D66-afdelingen. Interesse..., dan graag een mail naar deeldewelvaart@gmail.com.