Moties en amendementen ingebracht door Deel de Welvaart

Bibliotheek

Artikelen, verslagen Deel de Welvaart

Links

Congres

110
Breda

111

Online

Notitie door: Peter van Hoesel, Mark Sanders, Sybrand de Vries en Emiel Althuis, september 2020

Concept hoofdstuk basisinkomen voor D66 verkiezingsprogramma 2021

NRC 28 mei 2020: ingezonden brief van Emiel Althuis 

Concept hoofdstuk voor D66 verkiezingsprogramma 2021

Volkskrant 12 november 2019: artikel van Alexander de Roo (Groen Links), Bert Veenstra (PvdA), Robin Fransman (VVD) en Emiel Althuis (D66)

Aangenomen

Aangenomen

Aangenomen

Ingetrokken

112
Online

 

Amendementen basisinkomen zijn verworpen. Amendementen van de Jong Democraten mbt negatieve inkomstenbelasting op het bestaansminimum zijn aangenomen.

Amendement sociale werkvoorziening is aangenomen. Amendementen loondoorbetaling bij ziekte en verplichtingen uit participatiewet zijn verworpen.

115
Den Bosch

Aangenomen

Verworpen