Vijf debatten over rechtvaardige inkomensverdeling en basisinkomen georganiseerd (zie pagina Activiteiten)

   

 

 

 


 

 

Moties aangenomen bij D66 congressen

 

 

 

 

 

 

 

Bijdrage aan het D66 verkiezingsprogramma 2021

 

 

  1.  

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Onderzoek naar basisinkomen door het Centraal Planbureau en het Sociaal Cultureel Planbureau

 

 

 
 

Samenwerking met leden van Groen Links, PvdA en de VVD om het basisinkomen op de agenda te krijgen


 

 

MIJLPALEN

   1. Debatavond Rechtvaardige Inkomensverdeling in Se7en te Utrecht
   2. Debatavond Rechtvaardige Inkomensverdeling in Cinetol te Amsterdam
   3. Debatavond Basisinkomen in ANNE te Utrecht, 
   4. Subsessie Deel de Welvaart bij het D66 Congres 9 nov. 2019 te Breda

   5. Subsessie "Scheefgroei in de machtsbalans tussen arbeid en kapitaal" bij het D66 online congres 27 febr. 2021

  1. Motie: Meer Focus op Armoede
  2. Motie: Onderzoek Effecten Basisinkomen
  3. Motie: Armoedeval en Negatieve Inkomstenbelasting

  4. Motie: Deel de Welvaart: Armoede tenminste halveren

1. Armoedeproblematiek:
      Hoofdstuk geschreven dat voor de helft letterlijk is overgenomen in het verkiezingsprogramma. Diverse andere voorstellen mbt terugdringen                      armoede zijn overgenomen; zoals de doelstelling om de armoede in de komende kabinetsperiode met de helft terug te dringen.

  2. Basisinkomen:
      In diverse gesprekken met de Tweede Kamerfractie, Van Mierlostichting en de Programmacommissie is het basisinkomen naar voren gebracht.                Twee amendementen mbt het basisinkomen zijn ingediend. Deze zijn verworpen, maar hebben er wel aan bijgedragen dat, met uitdrukkelijke hulp
      van de Jong Democraten, het basisinkomen in de vorm van negatieve inkomstenbelasting ter hoogte van het bestaansminimum in het

      verkiezingsprogramma is opgenomen. D66 was daarmee de eerste partij in Nederland met het basisinkomen in het verkiezingsprogramma!

  3. Hervorming arbeidsmarkt:
     Diverse onderwerpen mbt de arbeidsmarkt zijn besproken in het proces richting het verkiezingsprogramma. Uiteindelijk zijn er 4                     
     amendementen ingediend m.b.t. de sociale werkvoorziening, loondoorbetaling bij ziekte en verplichtingen vanuit de participatiewet.
     Het amendement m.b.t. de sociale werkvoorziening is aangenomen en de overige zijn verworpen.

Op basis van de motie en input van Deel de Welvaart heeft de Tweede Kamerfractie van D66 onderzoek aangevraagd bij het CPB en het SCP.
De resultaten zijn in juni 2020 gepubliceerd in het CPB/SCP rapport Kansrijk Armoedebeleid.

1.  Opinieartikel over het basisinkomen in de Volkskrant 11 november 2019 ondertekend door Alexander de Roo  (Groen Links), Bert Veenstra (PvdA),
     Robin Fransman (VVD) en Emiel Althuis (D66)
2. Gezamenlijk optreden met leden van Groen Links, PvdA, VVD en D66 op de conferentie over het basisinkomen 15 februari 2020 in de
     Keizersgrachtkerk te Amsterdam.