"Beloon prestatie en deel de welvaart” is één van de vijf richtingwijzers van D66. Onze missie is om:

  • deze richtingwijzer te verdiepen en uit te werken tot een heldere visie. Deze moet vervolgens bruikbaar zijn bij het bepalen van D66-standpunten op allerlei belonings- en verdelingsvraagstukken

  • het D66-beleid met betrekking tot het delen van de welvaart te beïnvloeden in een richting die recht doet aan het sociale karakter van de Sociaal-Liberale visie

  • bij het verwezenlijken van de missie worden radikale keuzes die politieke moed vereisen niet geschuwd!

 

Onze Missie

Iedereen zal zich kunnen vinden in "Beloon prestatie en deel de welvaart", maar wat is de concrete vertaling van de begrippen prestatie en welvaart? En wat zegt dit over de hoogte van de beloning en de wijze van verdeling? Hoe kan men van “Beloon prestatie en deel de welvaart” komen tot beleid en keuzes m.b.t. bijvoorbeeld de salarissen van leraren en zorgmedewerkers, bonussen in het bedrijfsleven, belasting op dividend en toeslagen en uitkeringen in het fiscale - en sociale zekerheidsstelsel?

 

De richtingwijzer van D66 is startpunt van de discussie en geeft aan waar het over gaat, maar niet waar het om gaat. Onze doelstelling is dat het voor leden van D66 en voor kiezers duidelijker is, waar D66 staat en welke standpunten van D66 verwacht kunnen worden, ook bij nieuw opkomende vraagstukken binnen dit beleidstermijn.