OVER ONS

 

Vanuit de debatten is "Deel de Welvaart" opgericht, waarbij inmiddels 50 D66-leden aangesloten zijn. 

 

Deel de Welvaart werkt nu vanuit de volgende werkgroepen:
 

  • Arbeid moet lonen richt zich op situaties waarin onrechtvaardige financiële uitkomsten resulteren als gevolg van machtsconcentraties, fiscale prikkels en ondoelmatige overheidssturing

  • Armoede en perspectief zoekt naar concrete oplossingen voor armoede en onvoldoende gelijke kansen vanuit achterstandssituaties

  • Basisinkomen streeft vanuit sociaal-liberale beginselen naar een onvoorwaardelijke financiële bodem waarbij extra arbeid rendeert op ieder niveau, hetgeen moet leiden tot meer regie over het eigen leven, gelijke kansen voor iedereen, een efficiëntere overheid en een stimulans voor de economie

  • Prohef onderzoekt de mogelijkheden om belasting op arbeid over te hevelen naar belasting op productie

Deel de Welvaart is een initiatief vanuit de D66 thema-afdelingen Sociaal-Liberalisme en Economie.
 

In 2018 werd gestart met de organisatie van debatten om de D66 richtingwijzer “Beloon prestatie en deel de welvaart” uit te diepen. Een reeks debatavonden werden georganiseerd, alsmede een subsessie bij het D66 congres in november 2019. Hoogleraren van diverse politiek pluimage, D66-kamerleden en bestuurders bespraken sociale rechtvaardigheid en economische doelmatigheid met enthousiaste inbreng van de aanwezigen in de zalen.

 

Conclusies waren, dat het goed gaat met Nederland. Maar er zijn zorgen omdat:

  • ongeveer een miljoen mensen onder de armoedegrens leeft met weinig perspectief

  • het sociale vangnet complex is en onvoldoende functioneert

  • (extra) arbeid bij lage inkomens niet of nauwelijks loont